Babil: Belgische Adviesraad voor Taal en Communicatie in de Asielopvang.

Mogelijk gemaakt door de waardevolle input van Michael Meeuwis en Mathias Seghers

Niets zo divers en multicultureel als de asielsetting. Het is dan ook geen verrassing dat meertaligheid een belangrijke rol speelt binnen de juridische procedure. Migranten die in ons land aankomen spreken bijna nooit Nederlands. Engels en Frans komen al vaker voor, maar niet alle nieuwkomers zijn even vaardig in deze Europese talen. Dienstverleners worden dan ook vaak geconfronteerd met talige dilemma’s.

Om die communicatieve uitdagingen op te lossen en dienstverleners te ondersteunen, werd Babil in het leven geroepen. Babil, een ‘adviesraad’ die in 2018 werd opgericht door Fedasil (Federaal Agentschap voor Asielopvang), bestaat uit academici en andere ervaringsexperten op het vlak van taal, (interculturele) communicatie en asiel. Voor MULTIPLES maken Michael Meeuwis, afrikanist aan de vakgroep Talen en Culturen, en Katrijn Maryns van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie deel uit van Babil.

De adviesraad helpt Fedasil om te communiceren met asielzoekers, door bijvoorbeeld juridische informatie over de asielprocedure te vertalen. Ook andere documenten, zoals huishoudreglementen van opvangcentra en medische informatie, moeten voor iedereen begrijpbaar zijn. De assistentie van Babil reikt echter verder dan vertaling alleen: aangezien niet alle asielzoekers even (administratief) geletterd zijn, is er ook nood aan tolken en visuele communicatie met bijvoorbeeld filmpjes of pictogrammen. 

(Voor lezers die hierin geïnteresseerd zijn, neem zeker eens een kijkje op https://thenounproject.com/; deze website heeft letterlijk icoontjes voor alle ideeën, gevoelens of practicalities waaraan je maar kan denken. Hierboven alvast het mooiste pictogram dat ik voor het woord ‘asiel’ kon vinden. )

Binnen Babil heeft Michael voornamelijk expertise over Congolese asielzoekers (of om het in juridisch correcte termen uit te drukken: “Congolese verzoekers om internationale bescherming”). Er is ook een toepassing op het vlak van onderwijs: in 2017 bedachten Bieke Machiels, directeur van de dienst Studie en Beleid binnen Fedasil, en Michael een format waarin ze asielzoekers en studenten Lingala (de meest gesproken taal in Congo) bij elkaar brengen. Op die manier kunnen de studenten Lingala hun taalkennis oefenen in conversaties met de Congolese asielzoekers die in centra van Fedasil wonen. De studenten zijn heel positief over het project; niet alleen de taalvaardigheid van de studenten, maar ook hun maatschappelijke voeling met het gevoelige migratiedebat gaat erop vooruit. Conversaties zorgen ervoor dat statistiek plots individuen worden. “Asielzoekers” krijgen een gezicht. Wanneer je in een opvangcentrum in gesprek gaat, wordt het duidelijk wat voor een diverse groep er achter dat label eigenlijk schuilgaat. Stuk voor stuk mensen met verschillende aspiraties, achtergronden, reisroutes, familiesituaties.

Ook de asielzoekers staan positief tegenover het UGent-project. De ontmoetingsmomenten vormen een gelegenheid voor de Congolese bewoners van de centra om in contact te komen met jonge Belgische studenten. De Congolese asielzoekers kiezen onderwerpen die voor hén relevant zijn en zien dat vaak als een kans om meer te weten te komen over leven, wonen en studeren in België. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.